William Scott, White Predominates, 1972

White Predominates, 1972
Screenprint
58 × 77.7 cm / 22⅞ × 30½ in (sheet and image)